Organising Committee

 • Dr. Rajesh Bhardwaj
 • Ms. Poonam Jakhar
 • Mr. Hemant Upadhaya
 • Ms. Taruna
 • Mr. Ashish Juneja
 • Ms. Preeti
 • Mr. Lalit Vashishth
 • Ms. Akansha
 • Ms. Tanisha
 • Ms. Ruchika Doda
 • Mr. Ankur Jain
 • Ms. Shruti Ahuja
 • Mr. S. V. Singh
 • Ms. Nisha
 • Ms. Aparna Chede
 • Mr. Kanika Malhotra
 • Mr. Vinay
 • Mr. Samik
 • Ms. Shilpi
 • Mr. Karan Nassa
 • Ms. Rekha
 • Mr. Vijay Rohilla
 • Ms. Seema